Hur fungerar Rut?


Hur fungerar RUT?

Vi ansöker om Rut-avdraget för dig som konsument. Du behöver alltså inte administrera ditt avdrag på egen hand utan vi sköter allt. Du betalar endast 50% av den totala arbetskostnaden.

För att få ditt Rut-avdrag godkänt av skatteverket så finns det några villkor som du behöver uppfylla.

  • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
  • Du, eller din förälder, ska använda bostaden som permanentbostad, fritidsbostad eller liknande.
  • Du ska vara bosatt i Sverige och betala skatt här (obegränsat skattskyldig) eller bo utomlands men välja att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen (begränsat skattskyldig).
  • Du ska ha rutavdrag kvar att utnyttja.
  • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete.
  • Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Offertförfrågan

Svarar alltid inom 24h